AMBERCOLLECTOR.INFO

WSZYSTKO O BURSZTYNIE

KOPAL

Kopal to żywica drzew (iglastych lub liściastych), występująca w różnych odmianach w krajach strefy podzwrotnikowej.Kopal jest popularnym materiałem na biżuterię i figurki wśród wielu ludów świata. Obecnie wykorzystywany jest również w profesjonalnym jubilerstwie.

Termin kopal (ang. copal) pochodzi z języka Azteków i oznacza soki żywiczne. Czym innym jest jednak kauri copall czy manila copal, a czym innym kopal z Kolumbii czy południowo-wschodniej Azji. Inny jest też kopal z Zanzibaru. Kopal z Mizuni (Japonia) zwany jest bursztynem i obfituje w inkluzje organiczne, podobnie jak kopal z północnego Madagaskaru. Wśród kolekcjonerów od 1981 roku znany jest również kopal z Dominikany, z Cotui z rejonu Bayaguana. Wiek tego kopalu określono metodą 14C na zaledwie 300 lat, choć innym żywicom dominikańskim (również określanym mianem kopalu) z rejonu Bayaguana przypisuje się wiek 15–17 mln lat.

 

W literaturze naukowej trwa dyskusja, co nazywać kopalem. Najczęściej wysuwanym kryterium jest wiek. Jedni wiek kopalu skłonni są plasować między 10 tysiącami a 5 mln lat, a więc zaliczają do kopali także afrykańskie żywice plioceńskie. Inni kopalem nazywaliby najchętniej tylko żywice z ostatniego miliona lat, a co najwyżej z plejstocenu. Terminu kopal według D. Schlee używa się nawet dla grupy żywic młodszych niż 250-letnich.Nazwa ta jest czasem używana zamiennie z nazwą "żywica" zarówno na określenie kopalu współczesnego, jak i starszego od plejstoceńskiego. Z drugiej strony na Nowej Zelandii kopalem kauri nazywa się kopalną żywicę paleogeńską. Niektórzy uważają, że dopóki nie ma dokładnej definicji kopalu i nie jest on związany z jakimś określonym wiekiem, dlatego najlepiej nazwy "kopal" używać dla żywicy mającej nie więcej niż milion lat.

Właściwości kopalu, takie jak niższy punkt topnienia, mniejsza twardość i dobra rozpuszczalność, różne od właściwości bursztynu bałtyckiego, pomagają przy jego identyfikacji. Kilka kropli acetonu sprawia, że powierzchnia kopalu staje się lepka. Można go także potrzeć watą zanurzoną w eterze, która pozostawi matową plamę albo się do niego przylepi. W przeciwieństwie do tego bursztyn potraktowany eterem dopiero po dwóch tygodniach wykaże niewielkie zmiany na powierzchni. Kopal jest bezbarwny, a tylko warstwa powierzchniowa bywa przyciemniona. W obróbce stosuje się metodę postarzania kopali do jasnożółtych i jasnobrunatnych. Na rynku niemieckim występuje bogaty asortyment wyrobów z kopalu półkuli południowej, który świetnie imituje bursztyn, szczególnie gdy jest w odpowiedni sposób dodatkowo lakierowany.

 

 

The most widespread copals are named after either their locality or their parent tree:

 

  • Colombian copal comes from various species of broadleaf trees of the ge­nus Hymenaea, of the tropical family Leguminosae, similar to acacia. Colom­bian copal is found at a depth of 1 m in the Andes, in the regions of Santander and Boyaca (the northern part of the Cordillera Occidental).
  • Copal from Manila (the capital city of the Philippines) comes both the Philippines and from Indonesia. It is the resin of the Agathis alba tree species. The genus Agathis belongs to the family Araucariaceae, typical only of the flora of the Southern Hemisphere.
  • Kauri copal is the resin of the Agathis australis tree species. The genus Agathis is the most widespread coniferous tree in the tropical zone (Malaysia) and subtropical zone (New Zealand). Its largest finds have been recorded on the western coast of New Zealand. This is an area where the Araucariaceae have been growing for thousands of years. Resin can ooze from a wounded trunk of a kauri tree for a long time, accumulating a mass of ca. 250 kg. Some give the name of the kauri copal of New Zealand only to Paleogene or Neoge­ne fossil resins, while kauri gum refers to Pleistocene resin. Kauri gum had been exported to England and the USA for varnish production since ca. 1840. As recently as in 1980, 50 tonnes of kauri gum were exported as an ingredient for high-quality varnish for musical instruments.
  • African copal most often comes from the species Hymenaea verrucosa, but the genera Copaifera and Daniellia are also mentioned as its origin. Trees of the genus Hymenaea grow on the eastern coast of Africa, in Angola and Madagascar. In Madagascar, very young resin with plenty of organic inclusions is quite common.

 

© 2020 by Ambercollector.info Created with WebWave CMS