AMBERCOLLECTOR.INFO

WSZYSTKO O BURSZTYNIE

Co to jest inkluzja ? 

Bursztyn z owadem

Bursztyn często zawiera inkluzje organiczne: owady, pajęczaki, wije, drobne gady, szczątki roślin, ziarna piasku oraz pęcherzyki gazów. Są one źródłem wiedzy o czasie, w którym bursztyn powstawał, zwierzętach żyjących w bliskości żywicującego drzewa lub aktywnych w okresach wycieku żywicy. Inkluzje czynią bursztyn jeszcze bardziej wyjątkowym!

 

Bursztyn to skarbiec dla badań paleontologów.

W przezroczystej masie żywicy utrwaliły się zmumifikowane organizmy zwierzęce w formie inkluzji sprzed 40 milionów lat. Żywica działała na żyjące w bursztynowym lesie zwierzęta jak pułapka. Dostawały się do jej lepkiej masy głównie zwierzęta małe, żyjące na obficie żywicujących drzewach lub w ich pobliżu.

Bursztyn z owadem

     Najliczniej w bursztynie reprezentowaną grupą owadów są muchówki – Diptera, które stanowią przeszło 70% wszystkich inkluzji zwierzęcych. Błonkówki – Hymenoptera (do których należą licznie występujące w bursztynie mrówki i tylko bardzo sporadycznie pszczoły), to następna grupa stanowiąca około 10% owadów w bursztynie. Wśród chrząszczy – Coleoptera, trzeciej pod względem częstości występowania grupie, najliczniej reprezentowane są osobniki z rodzin, których larwy żyją pod korą lub drążą korytarze w drzewach. Skoczogonki – Collembola (ok. 5%) i pluskwiaki równoskrzydłe – Homoptera (ok. 5%), w tym dość licznie reprezentowane mszyce – Aphidinea, które żyły gromadnie (często w jednej bryłce bursztynu występuje ich po kilka lub kilkanaście osobników) to kolejne pospolite owady spotykane w bursztynie bałtyckim. Wśród pajęczaków znajdujemy w bursztynie, podobnie jak w faunie współczesnej, najliczniej występujące pająki – Araneae i roztocze – Acarina obok pojedynczych drapieżnych kosarzy – Opiliones i zaleszczotków – Pseudoscorpionidae. Te ostatnie są bardzo cenne, bowiem trzeciorzędowe zaleszczotki znane są tylko z bursztynu. Rzadkie w bursztynie wije (Myriapoda) reprezentowane są głównie przez krocionogi – Diplopoda, najliczniej przez rodzinę strzępnic – Polyxenidae i pareczniki – Chilopoda, natomiast drobnonogi – Symphyla są znane tylkoz pojedynczych okazów.

BURSZTYN INKLUZJA

   Wiedza na temat zwierząt współczesnych, zwłaszcza ich zachowań, ekologii i fizjologii, przekładana jest na wiedzę

o zwierzętach wymarłych. Dotyczy to także bursztynu – wiedzę o zatopionych w nim zwierzętach w dużej mierze zawdzięczamy poznaniu zwierząt współczesnych. Choć żaden g a t u n e k z lasu bursztynowego nie przetrwał do dzisiaj, to na poziomie wyższych jednostek systematycznych fauna lasu bursztyndajnego niewiele się zmieniła. Aby rozpoznać i zaklasyfikować inkluzję do  r z ę d u  lub  r o d z i n y, wystarczy dobrze ugruntowana wiedza na temat fauny współczesnej. Bursztyn z owadem

© 2020 by Ambercollector.info Created with WebWave CMS