AMBERCOLLECTOR.INFO

WSZYSTKO O BURSZTYNIE

Bursztyn jak powstaje ?

  Pochodzenie  bursztynu - geneza

Bursztyn jak powstaje

 „Lasy bursztynowe” rosły około 40 mln lat temu (eocen) na obszarach południowej Fennoskandii (dzisiejsza Europa Północna i rejon Bałtyku). Pozostałością po tych lasach są liczne okazy bursztynu bałtyckiego. Na podstawie inkluzji zachowanych w bursztynie oznaczono dotychczas ponad 200 gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych z różnych siedlisk. Były to rośliny górskie, nizinne i bagienne, o różnych wymaganiach klimatycznych. Można przypuszczać, że różnorodność szczątków roślinnych wynika ze zmiennego ukształtowania terenu, na którym rosły „lasy bursztynowe” oraz z faktu, że obszary te znajdowały się na granicy dwu stref klimatycznych: umiarkowanej ciepłej  i subtropikalnej. Według jednej z teorii aktywność wulkaniczna w rejonie Morza Północnego w późnym paleocenie (tanet) i związane z tym znaczne zapylenie atmosfery mogło spowodować zwiększone wydzielanie żywicy. W przezroczystych bryłkach bursztynu bałtyckiego znajdowane są liczne szczątki roślin, które jako świeże lub w stanie rozkładu pogrążyły się ponad czterdzieści milionów lat temu w aromatycznej żywicy obficie wydzielanej przez bursztynodajne drzewa iglaste. Rzadko natrafia się na inkluzje całych drobnych organizmów roślinnych, takich jak, porosty, wątrobowce i mchy, które udaje się oznaczyć do rodzaju lub gatunku. Wyjątków należą również większe kawałki roślin – kwiaty, owoce, nasiona, igły, liście, gałązki oraz drewno przesycone żywicą. Najliczniejsze są inkluzje niewielkich fragmentów tkanek i organów roślinnych, ale próby oznaczeń takich szczątków zwykle kończą się niepowodzeniem.  Obiecująco zapowiadają się badania pyłku i zarodników, najdrobniejszych struktur umożliwiających jednoznaczną identyfikację ich roślin macierzystych. Najliczniejszymi śladami eoceńskich okrytonasiennych są występujące powszechnie w bursztynie bałtyckim pęczkowate włoski oderwane od łusek osłaniających pączki dębów. Ten eoceński las uważa się za las mieszany sosnowo-dębowy. Rosły w nim również tuje, cyprysy, glyptostrobusy, palmy, magnolie, drzewa cynamonowe, laury, herbata. Wśród roślin podszytu i runa leśnego oznaczono trawy i rośliny wrzosowate. Lasy bursztynodajne porównuje się z dzisiejszymi subtropikalnymi zbiorowiskami górskich rejonów południowo-wschodniej Azji.  Rzeki płynące przez obszary tych lasów przenosiły między innymi drobne i większe naciekowe formy żywicy oraz całe pnie drzew z żywicą zgromadzoną w przeróżnych pęknięciach śród- i podkorowych oraz szczelinach pni, gałęzi czy korzeni. ​Cały ten żywiczny materiał ukryty w podmorskich osadach deltowych ulegał stopniowym przemianom fizycznym i chemicznym, których rezultatem są obecnie znajdowane bryłki bursztynu. Bursztyn jak powstaje

© 2020 by Ambercollector.info Created with WebWave CMS