AMBERCOLLECTOR.INFO

WSZYSTKO O BURSZTYNIE

Od czego zależy kształt bryłek?

Formy bursztynu

Formy bursztynu galeria

 Naturalne formy w jakich zachował się bursztyn, mogą świadczyć o jego pochodzeniu równie dobrze, jak i analizy chemiczne. Podobne formy zobaczyć możemy bowiem równie dziś w lasach na pniach, czy gałęziach drzew. Poza kroplami, soplami i innymi formami soplopodobnymi, które powstały przy wyciekach żywicy, pozostałe znajdowane bryłki zachowały również formy nieprzypadkowe. Kształt zarówno tych największych, które są szczególnym fenomenem przyrody, jak i bardzo małych pozwala ustalić, w jakich szczelinach gromadziła się kiedyś żywica w obrębie żywicującego drzewa. Zabliźniała ona  wszystkie uszkodzenia zewnętrzne, szczeliny w obrębie kory, pod korą a także szczeliny w samym drewnie. Mogła się gromadzić w tak zwanych kieszeniach żywicznych tzn. w niewielkich szparach między słojami rocznych przyrostów. Powierzchnia wewnętrzna szczelin zapisała się przeróżnymi odciskami na zewnętrznej powierzchni brył bursztynu. Powstały one bowiem przez wypełnienie najrozmaitszych w kształcie szczelin płynną pierwotnie żywicą. Bogactwo form bursztynu może być zatem tak liczne, jak liczne mogło być bogactwo kształtów szczelin w pniach i konarach drzew.

 

 Bryły bursztynu można porównać do ośródek - jednej z form skamieniałości. Ośródka powstaje przez wypełnienie osadem skorupy po śmierci jej mieszkańca np. amonita czy ślimaka. Bywa, że skorupa ulegnie zniszczeniu, a pozostały stwardniały już osad odzwierciedla zarówno sam kształt skorupy jaki i urzeźbienie jej powierzchni wewnętrznych. Podobnie szczelina drzewa i żywica, która twardniała przed całkowitym zniszczeniem otaczającego ją drewna.

 Sople w odróżnieniu od masywnych kropli, powstały przez kolejne wycieki żywicy powodujące ich warstwową budowę. Każdy kolejny wyciek stanowił zagrożenie dla owadów kręcących się w pobliżu bądź odpoczywających na powierzchni tworzącego się sopla. Budowa sopli, ich ułożenie, a także liczba zatopionych w nich stawonogów pozwoliły w szczegółach odtworzyć powstawanie tych form. Częstotliwość wycieków była różna. Na zakrzepniętej i względnie już twardej powierzchni sadowiły się owady lub osiadał pył niesiony wiatrem a wraz z nim drobniutkie resztki roślinne. Formy soplopodobne, często bardzo duże, tworzą się również z nawarstwiających się nacieków, ale przywierając do pnia jedną stroną nie uzyskują kształtów typowych sopli. Zarówno jedne jak i drugie często ulegają naturalnemu rozwarstwieniu w czasie wielokrotnych przemieszczeń wraz z piaskiem bądź innym osadem, w którym zostały złożone.

​ Pojedyncze, tak zwane skorupki (czasem do 5 mm grubości) są niemal gotowymi preparatami do badań drobnych zwierząt. Szczegółowe badania są możliwe dzięki temu, że bursztyn tworzący te szczególne muchołapki jest wspaniale przezroczysty. 

Scheme of origin of the amber natural forms:
A – forms of fissure-fillings; forms caused by the scarring of injuries on trees; resin pockets;
B – inter-bark and under-bark forms;
C – stalactites, stalactite-like forms and streamlets; drops and swellings

© 2020 by Ambercollector.info Created with WebWave CMS